Ogłoszenie

Oferta pracy: Koordynator(-ka) Projektu

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Koordynator(-ka) Projektu


Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DZB/DU

Opis stanowiska Koordynator(-ka) Projektu


Podstawowe obowiązki:

 • monitorowanie postępu prac w projekcie „www.muzeach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym m.in.:
  • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu i budżetu projektu;
  • nadzór i koordynacja prac zespołu projektowego oraz prac wykonawców;
  • przygotowanie i bieżąca aktualizacja harmonogramów o płatność,
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie (analiza ryzyka, identyfikacja zagrożeń, działania zapobiegawcze, plany minimalizacji ryzyka);
 • koordynacja prac związanych z digitalizacją zbiorów, w tym m.in.:
  • organizacja i koordynacja digitalizacji zbiorów (m.in.: ustalanie listy zbiorów, ich przygotowywanie i transport);
  • kontrola przestrzegania ustalonych procedur związanych z digitalizacją zbiorów, ich ewentualna aktualizacja i wdrażanie.
 • koordynacja prac związanych z udostępnianiem wizerunków zbiorów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym m.in. w realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • znajomość MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel;
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność, terminowość i proaktywność w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność w szukaniu dróg do osiągnięcia zamierzonego celu.

Mile widziane:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE;
 • znajomość dokumentów dotyczących programów operacyjnych finansowanych z EFS lub EFRR na lata 2014–2020;
 • znajomość metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE 2;
 • znajomość systemu pracy w SL2014;
 • znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami lub standardu zarządzania kolekcją muzealną SPCTRUM min. v.4.0;
 • znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
 • znajomość procedur dot. przenoszenia zbiorów muzealnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 28.04.2019.W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DZB/DU. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".