Edukacja

01.04.2019

Materiały edukacyjne dla szkół / bibliotek / instytucji do akcji Żonkile

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały informacyjno-promocyjne dotyczące akcji oraz materiały edukacyjne, które pomogą przeprowadzić planowane działania.

Wśród nich znajdują się: film edukacyjny "Nie było żądnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943", plakaty edukacyjne przedstawiające historię getta warszawskiego i powstania w nim, prezentacja multimedialna poświęcona tej tematyce, materiały specjalne o Marku Edelmanie oraz szablony żonkila.

Wykorzystanie logotypu akcji Żonkile

Jeżeli planują Państwo wykorzystanie logotypu akcji Żonkile na plakatach, ulotkach lub w materiałach elektronicznych, to jest to możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody organizatora akcji. Każde użycie logotypu powinno zostać zaakceptowane przez organizatora drogą mailową. Logotyp akcji Żonkile powinien być wykorzystywany razem z logotypem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które powinno być opisane jako organizator akcji Żonkile. >>zobacz przykład

1. Materiały informacyjno-promocyjne

 1. Szablon i instrukcja złożenia żonkila w języku polskim [pdf, zip]
 2. Szablon i instrukcja złożenia żonkila w języku angielskim [pdf, zip]
 3. Szablon i instrukcja złożenia żonkila w języku hebrajskim [pdf, zip]
 4. Plakat A3 [pdf]
 5. Tapeta na monitor [jpg]
 6. Identyfikator dla uczniów [pdf]

2. Materiały dla szkół podstawowych (kl. 4-6)

 1. Scenariusze lekcji dla klas 4-6

3. Materiały dla szkół podstawowych (kl. 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych

 1. Film "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943"
 2. Film "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" z napisami w języku angielskim
 3. Scenariusze zajęć do filmu
 4. Plakaty edukacyjne (bez tła, układ linearny)
 5. Plakaty edukacyjne (z tłem, układ puzzle)
 6. Instrukcja dotycząca układu plakatów z tłem
 7. Prezentacja "Marek Edelman – bohater niepokorny"
 8. Wybór źródeł do prezentacji "Marek Edelman – bohater niepokorny"
 9. Prezentacja "Getto warszawskie"

4. Materiały dla bibliotek i instytucji

 1. Film "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943"
 2. Film "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" z napisami w języku angielskim
 3. Scenariusze zajęć do filmu
 4. Plakaty edukacyjne (bez tła, układ linearny)
 5. Plakaty edukacyjne (z tłem, układ puzzle)
 6. Instrukcja dotycząca układu plakatów z tłem
 7. Prezentacja "Marek Edelman – bohater niepokorny"
 8. Wybór źródeł do prezentacji "Marek Edelman – bohater niepokorny"
 9. Prezentacja "Getto warszawskie"
 10. Lista książek

5. Pomoce dydaktyczne

 1. Kalendarium powstania w getcie warszawskim
 2. Film instruktażowy w języku polskim – jak samodzielnie przygotować żonkile
 3. Film instruktażowy w języku angielskim – jak samodzielnie przygotować żonkile
 4. Film instruktażowy – przykładowe działania w szkole, bibliotece, instytucji
 5. Instrukcja składania żonkili w języku polskim
 6. Instrukcja składania żonkili w języku angielskim
 7. Instrukcja składania żonkili w języku hebrajskim 
 8. Dobre praktyki w pracy z historią mówioną
 9. Webinarium "Akcja Żonkile - powstanie w getcie warszawskim"
 10. Prezentacja, na podstawie której prowadzone były webinaria "Akcja Żonkile - powstanie w getcie warszawskim"

6. Inne polecane materiały i portale

 1. Portal Żydowska Warszawa: warsze.polin.pl
 2. Materiały Forum Dialogu do pracy z filmem "Kto napiszę naszą historię?": www.szkoladialogu.org.pl/archiwumringelbluma
01.04.2019