Muzeum

Zapytanie ofertowe na realizację opracowań wywiadów historii mówionej wraz z implementacją na portalu Wirtualny Sztetl

Muzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol głównyMuzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja 60 opracowań nagrań wywiadów historii mówionej z kolekcji Muzeum POLIN oraz umieszczenie ich na portalu internetowym Wirtualny Sztetl.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 15 sierpnia 2019 r.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty wg. załącznika nr 1  wraz załącznikiem nr 2 (wykaz zrealizowanych usług) e-mailem na adres: jmarkiewicz@polin.pl najpóźniej do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 14.00

Ewentualne pytania należy kierować na adres: jmarkiewicz@polin.pl

Pełna treść zapytania ofertowego, podstawowe warunki realizacji usługi, wzór oferty oraz wykazu zrealizowanych usług, znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik233.7 KB / pdf
 • Zapytanie ofertowe [.docx]
  Pobierz plik57.48 KB / docx
 • Załącznik 1 Formularz oferty [PDF]
  Pobierz plik280.59 KB / pdf
 • Załącznik 1 Formularz oferty [.docx]
  Pobierz plik33.43 KB / docx
 • Załącznik 2 wykaz zrealizowanych usług [PDF]
  Pobierz plik263.96 KB / pdf
 • Załącznik 2 wykaz zrealizowanych usług [.docx]
  Pobierz plik31.96 KB / docx
 • Załącznik 3 przykładowe opracowanie wywiadu [PDF]
  Pobierz plik209.44 KB / pdf
 • Załącznik 3 przykładowe opracowanie wywiadu [.docx]
  Pobierz plik36.67 KB / docx
 • Załącznik 4 Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik203.08 KB / pdf
 • Załącznik 4 Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik33.52 KB / docx
28.05.2019