Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3: Na co dzień i od święta (spacer z kartami pracy)

Na co dzień i od święta - spacer z przewodnikiem dla klas 1-3, Na zdjęciu: przy gablocie z kopią zwoju tory stoi przewodniczka i grupa dzieci w słuchawkach na uszach. Rozmawiają.
Na zdjęciu: przy gablocie z kopią zwoju tory stoi przewodniczka i grupa dzieci w słuchawkach na uszach. Rozmawiają., fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Poprzez zabawę i wspólne rozwiązywanie zadań, dzieci odkryją świat religii i tradycji żydowskich.

Zgadną, co oznaczają zwierzęta namalowane na suficie kolorowej, drewnianej synagogi. Zasiądą przy stole w żydowskim domu, aby dotknąć i uważnie obejrzeć  przedmioty wykorzystywane w czasie świąt. Wyruszą w podróż pociągiem z dawnego dworca kolejowego, a na warszawskim podwórku z okresu międzywojennego zobaczą zabawki, którymi bawili się ich żydowscy rówieśnicy. Na koniec zasiądą w szkolnych ławkach i sprawdzą, czy potrafią odszyfrować zapisane w hebrajskim alfabecie słowo. 

Spacer  nie obejmuje części wystawy poświęconej II wojnie światowej oraz okresowi powojennemu.