Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Podróż przez Polin (spacer z kartami pracy)

Podróż przez Polin (spacer z kartą zadań) - spacer dla klas 7-8, Na zdjęciu: cztery młode dziewczyny w słuchawkach na uszach, stoją w przestrzeni wystawy i wypełniają karty pracy przygotowane do zwiedzania
Podróż przez Polin (spacer z kartą zadań) - spacer dla klas 7-8, Na zdjęciu: cztery młode dziewczyny w słuchawkach na uszach, stoją w przestrzeni wystawy i wypełniają karty pracy przygotowane do zwiedzania, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer opowiadający o codziennym życiu Żydów w dawnej Polsce oraz o ich obyczajach i religii.

Dzięki rozwiązywaniu zadań i słuchaniu opowieści przewodnika młodzi zwiedzający odkryją, jak polscy Żydzi obchodzili swoje święta, co wolno im było jeść, w jakim języku się modlili, a w jakim rozmawiali na co dzień. W średniowiecznym grodzie wirtualnie wybiją monetę z hebrajskimi napisami. W XVI-wiecznym Krakowie pomogą w pracy żydowskiemu drukarzowi. Na rynku małego miasteczka spotkają żydowskich kupców i karczmarzy. Na koniec zasiądą w ławkach żydowskich szkół z dwudziestolecia międzywojennego i sprawdzą swoje wiadomości w miniquizie.

Spacer nie obejmuje części wystawy poświęconej II wojnie światowej oraz okresowi powojennemu.