Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Trudny wiek dwudziesty

Dwie dziewczyny i chłopiec stoją przed gablotką w przestrzeni wystawy stałej Muzeum POLIN. W pomieszczeniu jest ciemno.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Podróż przez historię rozpoczniemy na gwarnej, żydowskiej ulicy polskiego miasta w dwudziestoleciu międzywojennym. Następnie, w labiryncie getta, uczniowie i uczennice poznają losy Żydów pod niemiecką okupacją. Stamtąd przeniesiemy się w powojenny świat, aby dowiedzieć się, dlaczego większość ocalałych z Zagłady zdecydowała się emigrować i jak potoczyły się losy tych, którzy w Polsce zostali.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie jak ci, którzy przeżyli wojnę mierzyli się z traumą: milczeli czy opowiadali o niej? W jakiej formie upamiętniali swoją przeszłość?

Spacer obejmuje część wystawy stałej poświęconą historii XX wieku.

Słowa kluczowe: Żydzi w Polsce międzywojennej, II wojna światowa i Zagłada, okres Polski Ludowej, współczesne życie żydowskie w Polsce.