Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Lekcja (z) historii: "swoi" i "obcy". Jak nie dopuścić, by uprzedzenia zwyciężyły?

Grupa młodzieży na wystawie stałej przed szklaną gablotą przy rekonstrukcji synagogi z Gwoźdźca.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer po wystawie z kartą pracy polecany klasom zainteresowanym dialogiem międzykulturowym oraz problematyką praw człowieka.

Wykorzystując wybrane elementy wystawy stałej, opowiemy młodym ludziom o kształtowaniu się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków. Przykłady historyczne posłużą jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak powstają stereotypy dotyczące ludzi innych kultur. Przez samodzielną pracę z materiałami historycznymi zachęcimy młodzież do odkrywania związków między przeszłością a teraźniejszością. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czego uczy nas historia: jak dziś, w szybko zmieniającym się i coraz bardziej różnorodnym świecie, szanować odmienności i unikać konfliktów między większością a mniejszościami?

Czas trwania: 120 min.

Spacer obejmuje całą wystawę stałą.