Edukacja
Zgłoszenia do 21.09.2020

Wielokulturowa biblioteka

Zdjęcie półki z książkami, osoba spoza kadru wyciąga jedną z książek.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN zaprasza bibliotekarki i bibliotekarzy na dwudniowe warsztaty poświęcone różnorodnym aspektom wielokulturowości w bibliotekach. Warsztaty odbędą się w dniach 5-6 listopada 2020 r. w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie lub online.

 • Zgłoszenia do 21 września (poniedziałek)

Ukrainiec przeglądający publikacje o tym, jak napisać CV, romskie dzieci przy komputerach bibliotecznych w czwartkowe popołudnia, rodzina stałych bywalców biblioteki przygotowująca się, także literacko, do wyjazdu do Skandynawii, nauczycielka pobliskiej szkoły szukająca materiałów o żydowskiej przeszłości regionu…

Wielokulturowość na różne sposoby puka do drzwi bibliotek w całej Polsce. Warto więc bardziej świadomie odpowiadać na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń. Biblioteka może być miejscem wspierającym dialog międzykulturowy, nawet jeśli nie docierają do niej użytkownicy o innym niż polskie pochodzeniu.

Spotkanie będzie podzielone na kilka części. W pierwszej zachęcimy do refleksji nad tym, co oznacza wielokulturowa biblioteka: jakie postawy, wartości, umiejętności są potrzebne, by kształtować bibliotekę otwartą na różnorodność. Zaprosimy do dyskusji nad takimi wątkami, jak zachowywanie wielokulturowego dziedzictwa/pamięci w bibliotekach, otwieranie drzwi dla różnorodnych kulturowo odbiorców, wielokulturowość w ofercie dla dzieci i młodzieży, praca z tematem wielokulturowości w środowisku on-line w bibliotece.

Swoimi doświadczeniami będą dzielić się z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia osoby związane z Muzeum POLIN. Liczymy, że nasze doświadczenia muzealne, garść wiedzy i przećwiczenie umiejętności okażą się wsparciem i inspiracją dla bibliotekarzy i bibliotekarek

 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 2 października.
 • Kontakt w sprawie warsztatów: [email protected]
 • Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

 

Program kursu

5 listopada 2020

 • 11.00-14.00 Wielokulturowa biblioteka – czyli jaka?
  Prowadzenie: Dominika Cieślikowska
   
 • 15.00-18.00 Biblioteka – miejsce pamięci o wielokulturowości regionu
  Prowadzenie: dr Mariusz Jastrząb

6 listopada 2020

 • 9:00 – 12:00 Wielokulturowość w opowieściach dla dzieci. Dobre praktyki z zajęć edukacyjnych Muzeum POLIN
  Prowadzenie: Katarzyna Niewczas
   
 • 12.15-15.00 Biblioteka otwarta na różnorodność – jak włączać migrantów w działania instytucji kultury
 • Prowadzenie: Dominika Cieślikowska


UWAGA: jeżeli zagrożenie epidemiczne nie pozwoli na zorganizowanie szkolenia w Muzeum POLIN, odbędzie się ono w formule online. O decyzji w tej sprawie poinformujemy nie później niż 2.10.2020.

Jeśli warsztaty odbędą się w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie, w czasie wydarzenia zapewnimy wyżywienie, a osobom spoza Warszawy zorganizujemy nocleg (na noc z 5. na 6.11.2020). Nie zwracamy kosztów podróży.

Regulamin noclegów i podróży >>

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl