Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Muzeum na kółkach

Pawilon "Muzeum na kółkach" stoi w parku miejskim. Wokół gromadzą się ludzie. Część po prostu przechodzi obok.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

„Muzeum na kółkach” to umieszczona w przenośnym pawilonie wystawa edukacyjna przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich, która będzie gościć w wybranych miastach w całym kraju. 

Odwiedzi kilkadziesiąt miejscowości w całej Polsce, przybliżając mieszkańcom żydowską historię kraju i ich miast, w których Żydzi często stanowili przed Zagładą znaczną część mieszkańców. Wystawa będzie gościć również na festiwalach kulturalnych i młodzieżowych, jak także na wydarzeniach rocznicowych popularyzujących wielokulturową przeszłość. 

Trójwymiarowa makietę sztetla przybliży najważniejsze miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka, kalendarium pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów, a dzięki cytatom z przedwojennych pamiętników odwiedzający dowiedzą się więcej o trzech językach używanych przez Żydów – polskim, jidysz i hebrajskim.

„Muzeum na kółkach” będzie narzędziem wsparcia dla lokalnych aktywistów, często od lat zaangażowanych w ochronę i promocję dziedzictwa żydowskiego. Wystawie będzie towarzyszyć bogaty program edukacyjny, przygotowany w partnerstwie z lokalnymi koordynatorami projektu. Zrealizowanych zostanie ok. 357 działań dla ok. 72 000 uczestników – przede wszystkim dla grup szkolnych, całych rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych z mniejszych miejscowości.

Do lokalnych instytucji kultury, organizacji i osób prywatnych gromadzących zbiory judaików w małych miejscowościach będą skierowane działania, mające na celu ochronę dziedzictwa żydowskiego poprzez promowanie dobrych praktyk muzealnych w ochronie zabytków oraz digitalizację, opracowanie merytoryczne i udostępnienie online obiektów materialnego dziedzictwa żydowskiego. 

W ramach „Zbiorów na kółkach” zaplanowano ok. 12 wydarzeń (szkoleniowych wyjazdów eksperckich i wizyt studyjnych), stworzenie praktycznego „kompendium wiedzy” o utrzymaniu zbiorów lokalnych oraz digitalizację 1000 obiektów.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl