Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Ponad granicami

Młode osoby leżą na trawie głowami blisko siebie, tworząc w ten sposób okrąg.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach programu dla multiplikatorów zrealizujemy 110 różnorodnych działań, których głównym celem jest stworzenie i wspieranie międzynarodowej sieci współpracy oraz budowanie platformy wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i dialogu dla edukatorów, aktywistów, społeczników oraz podmiotów zaangażowanych w ochronę i popularyzację dziedzictwa żydowskiego w Polsce i za granicą. 

Program jest skierowany do osób mających potencjał wpływania na poglądy i postawy innych – w szczególności edukatorów, liderów samorządowych, działaczy lokalnych, bibliotekarzy, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, pracowników muzeów i instytucji kultury, wolontariuszy czy nauczycieli akademickich. 

Jednym z założeń programu jest budowanie trwałych krajowych i międzynarodowych partnerstw poprzez „sieciowanie” tych grup oraz wymianę doświadczeń między miejscowościami i krajami w zakresie ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. W tym celu zrealizujemy m.in. warsztaty i seminaria międzynarodowe, wizyty studyjne i wyjazdy eksperckie, szkolenia, kursy. Wykłady i prezentacje wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy pozwolą na omówienie różnorodnych aspektów związanych z dziedzictwem żydowskim, współczesnym dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym.

Istotnym elementem programu jest również popularyzacja działań podejmowanych w społecznościach lokalnych przez „ludzi takich jak ja”, dzięki którym chcemy zainspirować, zachęcić i zaangażować innych do stworzenia własnych inicjatyw lub włączenia się w już istniejące. 

Program dla multiplikatorów jest ukierunkowany na rozwój wiedzy i kompetencji grup szczególnie ważnych dla zachowania trwałości efektów projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. Zostaną opracowane i udostępnione scenariusze szkoleń, materiały multimedialne, wywiady, publikacje online, powstanie 38 reportaży filmowych o inicjatywach i działaczach lokalnych.

W działaniach „Ponad granicami” weźmie udział 1400 uczestniczek i uczestników z Polski, Norwegii i innych krajów europejskich. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl