Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Ponad granicami: budowa sieci współpracy

Przy dwuosobowych stolikach dyskutują pary: kobieta i mężczyzna przy stoliku na pierwszym planie, w tle widać młodego człowieka oraz dojrzałego mężczyznę w kipie.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cel: stworzenie  i wspieranie ogólnopolskiej  i międzynarodowej sieci współpracy oraz platformy wymiany doświadczeń dla podmiotów zaangażowanych w ochronę i popularyzację dziedzictwa żydowskiego, a także edukację międzykulturową w Polsce, Norwegii i innych krajach europejskich.

Adresaci: tzw. multiplikatorzy, czyli osoby mające potencjał kształtowania opinii i poglądów innych, m. in. edukatorzy, działacze lokalni,  liderzy samorządowi, pracownicy muzeów i instytucji kultury. 

  • Nagroda Polin to wyróżnienie przyznawane ludziom i organizacjom działającym na rzecz lokalnych społeczności i wypełniającym misję Muzeum: „Przywracać i chronić pamięć historii Żydów polskich, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata”. Będziemy dokumentować i promować działania laureatów i kandydatów do Nagrody. 
  • Liczne wizyty studyjne w Muzeum Polin, kursy, warsztaty, seminaria i wyjazdy eksperckie, by wspierać oddolne inicjatywy mające na celu ochronę dziedzictwa żydowskiego i dialog międzykulturowy.
  • Międzynarodowe warsztaty i seminaria we współpracy z partnerami z Norwegii.  Wraz z Centrum Falstad organizować będziemy osiem wydarzeń, m. in. seminaria dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Wspólnie z żydowskimi muzeami z Oslo i Trondheim oraz Europejskim Stowarzyszeniem Muzeów Żydowskich zrealizujemy cykl seminariów poświęconych wyzwaniom edukacji muzealnej. 
  • Międzynarodowy kongres planowany na 2023 rok we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” będzie platformą dla przedstawienia i podsumowania rezultatów programu.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl