Ogłoszenie
05.02.2021

Zapytanie ofertowe na spisane podstawowych danych bibliograficznych, selekcję, oznakowanie, pakowanie i wysyłkę zbiorów bibliotecznych przekazanych przez Darczyńcę

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 1. spisanie podstawowych danych bibliograficznych 15 000 książek przekazanych przez Darczyńcę;
 2. selekcja 15 000 książek zgodnie ze strategią kolekcjonowania zbiorów;
 3. oznakowanie 15 000 książek;
 4. zapakowanie około 8 000 książek do fumigacji zgodnie z wytycznymi konserwatora papieru;
 5. zapakowanie i wysyłka około 7 000 książek do bibliotek żydowskich i muzealnych.

Zamawiający dopuszcza jedynie składanie ofert częściowych, dokonując podziału zamówienia na dwie części. Przedmiot zamówienia każdej z części obejmuje:

 1. spisanie podstawowych danych bibliograficznych 7 500 książek przekazanych przez Darczyńcę;
 2. selekcję 7 500 książek zgodnie ze strategią kolekcjonowania zbiorów;
 3. oznakowanie 7 500 książek;
 4. zapakowanie około 4 000 książek do fumigacji zgodnie z wytycznymi konserwatora papieru;
 5. zapakowanie i wysyłka około 3 500 książek do bibliotek żydowskich i muzealnych.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty, sporządzonej z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 21 lutego 2021 r.

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę, przy czym zamawiający wymaga, aby był to co najmniej skan podpisu własnoręcznego.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [PDF]
  Pobierz plik 313.78 KB / PDF
 • Zapytanie ofertowe - wersja dostępna [PDF]
  Pobierz plik 315.59 KB / PDF
 • Załącznik 1. Formularz ofertowy [PDF]
  Pobierz plik 185.83 KB / PDF
 • Załącznik 1. Formularz ofertowy - wersja dostępna [PDF]
  Pobierz plik 185.67 KB / PDF
 • Załącznik 2. Istotne Postanowienia Umowy [PDF]
  Pobierz plik 187.06 KB / PDF
 • Załącznik 2. Istotne Postanowienia Umowy - wersja dostępna[PDF]
  Pobierz plik 188.66 KB / PDF