Ogłoszenie
22.03.2021

PZP.271.6.2021 Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 105.39 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.72 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 483.17 KB / PDF
 • Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Oferty
  Pobierz plik 171 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie art. 125 Pzp
  Pobierz plik 157 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa
  Pobierz plik 156.5 KB / MSWORD
 • Modyfikacja SWZ bez zmiany terminów
  Pobierz plik 517.28 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 138.61 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 446.85 KB / PDF
 • Unieważnienie str.1
  Pobierz plik 171.69 KB / PDF
 • Unieważnienie str. 2
  Pobierz plik 154.05 KB / PDF
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 51.99 KB / PDF