Ogłoszenie
08.04.2021

PZP.271.11.2021 Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

 

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 104.64 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 1.5 MB / PDF
 • SWZ-wersja dostępna
  Pobierz plik 490.71 KB / PDF
 • Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty
  Pobierz plik 172 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 125 Pzp
  Pobierz plik 158.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 4 do SWZ-Grupa kapitałowa
  Pobierz plik 157 KB / MSWORD
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 37.38 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 136.68 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 485.09 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej str.1
  Pobierz plik 141.63 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej str.2
  Pobierz plik 139.6 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej str.3
  Pobierz plik 191.04 KB / PDF