Nauka

Warsztaty GEOP w roku 2022

Cztery osoby siedzą przy stole, jeden mężczyzna trzyma mikrofon. Za nimi plansza z logotypem Global Education Outreach Program.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Thinking Through The Museums, maj/czerwiec 2022

Organizatorzy:

 • Concordia University
 • Festivalt
 • Teatr Powszechny.

Thinking Through the Museum (TTTM) to siedmioletni projekt badawczy realizowany przez sieć partnerów, którzy działają w sektorze kultury i dziedzictwa. Jego celem jest współtworzenie wystaw i rozwiązań projektowych rzucających wyzwanie elitarnym instytucjonalnym systemom wiedzy i wychodzących poza instytucjonalne mury, by odkrywać alternatywne sposoby pracy z dziedzictwem, w których społeczności dyktują własne zasady, na przykład tworząc oddolnie archiwa, mobilizując się wokół festiwali czy opiekując się zasobami online.

Muzeum POLIN jako kluczowy partner projektu gości pierwsze stacjonarne spotkanie warsztatowe TTTM, podczas którego badacze i badaczki, praktycy i praktyczki, a także studenci i studentki z Australii, Kanady, Holandii, Polski, RPA, Wielkiej Brytanii i USA dzielić się będą swoimi doświadczeniami z realizowanych projektów badawczych i kuratorskich oraz omawiać najważniejsze problemy w zakresie ochrony dziedzictwa w kontekście obecnych kryzysów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Between Worlds: Performing Polish-Jewish Continuities, grudzień 2022

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Australian National University
 • Boston University
 • Teatr Żydowski w Warszawie
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych
 • Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 • Australijski Instytut Spraw Polskich
 • Australian Society of Polish Jews and their Descendants
 • Melbourne Yiddish Theatre at the Kadimah
 • Australian National University, Yiddish Book Center (New York).

Teatr był i jest ważnym miejscem polsko-żydowskich spotkań. Podczas warsztatów GEOP naukowcy, artyści i pracownicy instytucji kultury omówią cechy, funkcje i znaczenie teatru żydowskiego, analizując jego działalność w Polsce i w szerszych transnarodowych kontekstach ukształtowanych przez polsko-żydowskie diaspory. Uczestnicy skupią się na intelektualnych, społecznych, politycznych i kulturowych kontekstach działań teatralnych, na roli teatru w stymulowaniu dialogu polsko-żydowskiego oraz kształtowaniu tożsamości Żydów z polskimi korzeniami mieszkających w Australii i obu Amerykach.

Organizatorzy postawili kilka trudnych pytań: Jaka jest rola teatru żydowskiego i jego kulturotwórczego potencjału w inicjowaniu i podtrzymywaniu polsko-żydowskiej tożsamości? Czy teatr żydowski jest ważnym czynnikiem w procesie kształtowania stosunków polsko-żydowskich i utrzymywania więzi Żydów z Polską? Czy zainteresowanie teatrem może pomóc reprezentującym rozmaite dyscypliny naukowe badaczom rozszerzyć dyskusję o stosunkach polsko-żydowskich poza narrację o Holokauście i na nowo zdefiniować polsko-żydowską pamięć? To ostatnie pytanie wydaje się szczególnie ważne, ponieważ teatr może stanowić swoistego rodzaju łącznik między przed- i powojennymi epokami oraz pokoleniami.

Po zakończeniu warsztatów w Warszawie odbędą się także dwa seminaria w Australii i USA.

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH