Ogłoszenie
23.02.2022

Zamówienie na usługi polegające na świadczeniu usługi edukacyjnego oprowadzania po wystawie stałej i wystawach czasowych w Muzeum POLIN oraz przestrzeni miejskiej

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na świadczeniu usługi edukacyjnego oprowadzania po wystawie stałej i wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz przestrzeni miejskiej. 

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi edukacyjnego oprowadzania grup po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W ramach realizacji zamówienia czynności realizowane będą w formie dyżurów dwugodzinnych, obejmujących działania stacjonarne oraz działania w formie online takie jak: oprowadzania grup po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz edukacyjnego oprowadzania po przestrzeni miejskiej, prowadzenie warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych.

 • Miejsce składania ofert: osobiście w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tj. ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub poprzez przesłanie na adrese-mail: [email protected]
 • Termin składania ofert: oferty należy składać najpóźniej do 07.03. 2022, godz. 12.00.
 • Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych o usługach z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Szczegóły zamówienia publikujemy w opublikowanych poniżej załącznikach.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - skan [.pdf]
  Pobierz plik 1.43 MB / PDF
 • Tekst ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 16.88 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 - Formularz ofertowy dla osoby fizycznej [.docx]
  Pobierz plik 18.09 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 - Formularz ofertowy dla osoby fizycznej - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 19.15 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 A - Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej [.docx]
  Pobierz plik 18.13 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 1 A - Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej [.docx]
  Pobierz plik 18.93 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2 - Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 30.02 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2 - Istotne Postanowienia Umowy - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 30.06 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy [.docx]
  Pobierz plik 56.54 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 56.66 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 4 - RODO [.docx]
  Pobierz plik 17.55 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 4 - RODO - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 17.72 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT