Ogłoszenie
24.02.2022

PZP.271.6.2022 Wykonanie 150 000 papierowych żonkili zgodnie z projektem Zamawiającego w języku polskim

Wnętrze muzeum, falująca ściana z kamienia w kolorze piasku. Na przeciwko olbrzymie szklane okno.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".


Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 124.97 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 688.23 KB / PDF
 • Załącznik 1a do SWZ
  Pobierz plik 282.12 KB / PDF
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 53.58 KB / PDF
 • załączniki edytowalne do SWZ
  Pobierz plik 182.5 KB / MSWORD
 • SWZ_PZP.271.6.2022_wersja dostępna.pdf
  Pobierz plik 527.94 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 437.89 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Pobierz plik 118.71 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 389.09 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 379.51 KB / PDF