Seminarium
Zgłoszenia do 6.10.2022

Seminarium dla nauczycieli z Polski i Litwy

Cztery osoby - uczestnicy seminarium - siedzą przy stole.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN wraz Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu, Muzeum Żydowskim im. Gaona w Wilnie oraz Międzynarodową Komisją ds. oceny zbrodni hitlerowskich i sowieckich reżimów okupacyjnych na Litwie zapraszają nauczycieli na polsko-litewskie seminarium poświęcone pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu antysemityzmowi.

W ciągu trzech dni, 18-20 października 2022 r., nauczyciele z Polski i Litwy spotkają się w Wilnie, aby omówić metody pracy z tematem trudnego dziedzictwa II wojny światowej. Na program składają się warsztaty, dyskusje i wycieczki z przewodnikiem, podczas których uczestnicy odwiedzą najważniejsze miejsca związane z żydowską przeszłością Wilna.

Seminarium odbędzie w języku angielskim i litewskim. Polscy uczestnicy są zobowiązani do posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie podczas seminarium (noce od 17 października do 20 października). Transport autobusem będzie zapewniony z Warszawy 17 października oraz z Wilna do Warszawy 20 października.

Jeśli chcesz zadać pytanie w sprawie seminarium, pisz na adres: [email protected]