Muzeum
27.10.2022: Bączek k. Skarszew

Nowe oznakowania cmentarzy żydowskich w Polsce

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z partnerami lokalnymi zapraszają na drugą edycję uroczystych prezentacji oznakowań cmentarzy żydowskich. Inicjatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe oznakowania zostaną zaprezentowane w 6 województwach.

  • 27 października (czwartek) – Bączek k. Skarszew (woj. pomorskie)
  • 9 listopada (środa) – Stepnica (woj. zachodniopomorskie)
  • W listopadzie planowane są uroczystości w kolejnych miejscowościach:
    • Oleśnie (woj. opolskie)
    • Szlichtyngowej (woj. lubuskie).

Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane znaki tablic informacyjnych usytuowanych na terenie cmentarzy żydowskich. Na tablicach w kształcie nawiązującym do macewy obok napisu informacyjnego zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii na portalu zabytek.pl.

W każdej miejscowości ceremoniom towarzyszy bogaty program edukacyjny adresowany do lokalnej społeczności, który pozwoli uczestniczkom i uczestnikom poznać inny wymiar historii swoich miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi. Szkoły podstawowe biorące udział w programie otrzymają do własnych działań zestawy edukacyjne "Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki", zawierające repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN, pozwalające na rozegranie w klasach 4-6 edukacyjnej gry planszowej.

Do 2024 roku w każdym z 16 województw pojawią się nowe oznakowania cmentarzy żydowskich oraz zostaną zrealizowane warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej:

Prezentacja oznakowań cmentarzy jest wynikiem współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Cmentarze zostały upamiętnione w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu "Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ceremonie oraz program towarzyszący realizowane są w ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" (Komponent IV: "Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści”, Priorytet 2: „Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich"), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne. 

Partnerami w poszczególnych miejscowościach są: Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu; Fundacja Muzeum Historii Fotografii; Nadleśnictwo Brzozów; Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa-Zdroju, działający we współpracy z koordynatorkami i koordynatorami lokalnymi, szkołami oraz zaprzyjaźnionymi instytucjami lokalnymi.

Więcej informacji o społecznościach żydowskich, korzystających z oznakowanych cmentarzy w upamiętnianych miejscowościach, znajduje się na portalu Wirtualny Sztetl.

 

Organizatorzy:

Logo Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: niebieski i czarny kwadrat, na nich napisyLogo Narodowego Instytutu Dziedzictwa: czerwony kontur przypomina kształt odwróconej tarczy, w środku wypełniają go trzy kulki

Partnerzy lokalni:

Naprzeciwko siebie dwa kontury ludzkich twarzy pokazane z profilu. Pomiędzy nimi napis Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu.   Logo Fundacji Muzeum Historii Fotografii. W okręgu piktogram przedstawiający budynek wraz z wymienioną już nazwą instytucji.   Logo Nadleśnictwa Brzozów. Okrąg z zielonymi elementami: napisem Lasy Państwowe, rysunkiem choinki i litery P i połączonych ze sobą konturów dwóch kłosów. Obok napis Nadleśnictwo Brzozów.

Logo Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa. W niebieskim kole dwa rysunki budynków - jeden na górze, drugi na dole. Na środku nazwa organizacji.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl