Rezydencje artystyczne
Zgłoszenia do 24.10.2022

Open call: Rezydencja dla ukraińskich artystów/artystek – jesień/zima 2022

W obliczu wojny w Ukrainie zapraszamy ukraińskich artystów / ukraińskie artystki do aplikowania do specjalnej edycji programu rezydencji artystycznych "Thinking Through the Museum" (TTTM) organizowanego przez klaster badawczy National Heritage & Traumatic Memory (NHTM).

 • Zgłoszenia do 24 października 2022 roku (poniedziałek)
 • Aplikacje należy przesyłać na adres: [email protected]

Rezydencje odbywają się w Polsce – w Warszawie i Krakowie, w ramach trójstronnego partnerstwa. Głównym gospodarzem ukraińskiej edycji będzie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, wspierane przez Teatr Powszechny w Warszawie oraz FestivALT w Krakowie.

Zaproszenie skierowane jest do ukraińskich artystów/artystek zarówno mieszkających obecnie w Ukrainie, jak i tych z doświadczeniem migranckim lub uchodźczym, przebywających w Polsce lub w innych krajach. Osoby lub grupy artystyczne powinny realizować działania artystyczne, które łączą się z tematem "dziedzictwa narodowego i traumatycznej pamięci".

Rezydencja jest otwarta dla artystów/artystek reprezentujących różne dziedziny artystyczne, w tym (ale nie tylko): sztuki wizualne, sztuki performatywne, pisarstwo, praktyki multimedialne itp.

Warunki rezydencji:

 • Okres rezydencji: połowa listopada do końca grudnia 2022 roku (minimum 3 tygodnie, maksimum 5 tygodni).
 • Podczas rezydencji artysta/artystka będzie rozwijać własny projekt, który może być na dowolnym etapie rozwoju. Work-in-progress lub efekt rezydencji mogą być zaprezentowane publicznie, w zależności od projektu i ustaleń z organizatorami.
 • W razie potrzeby zapewniamy nocleg od 20 listopada do końca grudnia 2022 w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
 • Artysta/artystka otrzyma dostęp do zasobów instytucjonalnych (archiwa, kolekcje, przestrzeń), a szczegóły w tym zakresie zostaną doprecyzowane zależnie od potrzeb określonych w projekcie i dostępności zasobów.
 • Oferujemy wsparcie kuratorskie w rozwoju projektu (w razie potrzeby), a także w budowaniu kontaktów z lokalnymi środowiskami artystycznymi.
 • Całkowity budżet rezydencji wynosi 5000 dolarów kanadyjskich. Kwota ta może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów podróży, honorarium artysty/artystki, budżet produkcyjny oraz materiały wykraczające poza zasoby oferowane przez gospodarzy.
 • Do udziału w rezydencji zostanie wybrany jeden projekt.

Szczegóły dotyczące składania wniosków:

Wnioskodawcy proszeni są o złożenie tylko JEDNEJ propozycji. 

Propozycja powinna zawierać:

 • Opis koncepcji oraz uzasadnienie, w jaki sposób proponowany projekt odnosi się do tematu "dziedzictwo narodowe i traumatyczna pamięć". Ta część powinna również zawierać wskazanie celów, jakie artysta/artystka wyznacza sobie na czas pobytu.
 • Portfolio prac (maksymalnie 4 realizacje). Mogą to być zarówno prace proponowane do realizacji, wcześniejsze, tworzone obecnie etc.
 • Biografia w wersji opisowej przedstawiająca praktykę artystyczną (maksymalnie 1 strona).
 • Informacje dotyczące zasobów, które artysta/artystka lub zespół artystyczny chciałby/chciałyby otrzymać od partnerów rezydencji.
 • Przewidywane daty pobytu i potrzeby mieszkaniowe (jeśli są).

Wybrany kandydat musi podpisać umowę określającą warunki rezydencji przed rozpoczęciem rezydencji.

Aplikacje będą oceniane przez jury złożone z członków klastra NHTM.

Termin zgłoszeń upływa 24 października 2022 roku, należy je przesyłać na adres: [email protected]

Organizatorzy wymagają, aby po odbyciu rezydencji artyści/artystki opublikowali swoje doświadczenia związane z rezydencją na stronie TTTM.

Więcej informacji:

Projekt Thinking Through the Museum skupia międzynarodowych naukowców/ naukowczynie, studentów/ studentki, muzealników/ muzealniczki i przedstawicieli/ przedstawicielki społeczności z 20 muzeów, uniwersytetów i organizacji pozarządowych z Kanady, Holandii, Polski, RPA i USA. Zespół pracuje w muzeach i poza nimi, współtworząc wystawy i narzędzia projektowe oraz analizując alternatywne formy uruchamiania dziedzictwa, w których różne społeczności mogą tworzyć własne agendy.

Klaster National Heritage & Traumatic Memory bada, w jaki sposób praktyki oparte na sztuce mogą wspomóc instytucje w angażowaniu społeczności poprzez uruchamianie nieoczywistych miejsc i znaczeń oraz performatywnych trybów prezentacji i uczestnictwa. Pracując głównie w Polsce, NHTM analizuje, jak spotykają się historie kolonializmu, Holokaustu i komunizmu, oraz wypracowuje formy refleksji, zadośćuczynienia i naprawy w relacji do brutalnie utraconej różnorodności historycznej tego regionu geograficznego. Rozwija wrażliwe na kontekst koncepcje i narzędzia, aby przezwyciężyć zachodniocentryczność krytycznej muzeologii. Współpracuje z innymi klastrami, organizuje rezydencje dla artystów i artystek mniejszościowych, m.in. ze społeczności żydowskich, społeczności i grup romskich, ukraińskich, wietnamskich, diaspory afrykańskiej, LGBTQ+ czy osób uchodźczych.

 

Organizatorzy:

Logo Muzeum POLINLogo FestvALTLogo Teatru Powszechnego

Logo projektu"Thinking through the museum"Logo Curating and Public Scholarship LabLogo Concordia University

Logo Social Science and Humanities Research Council of Canada