Muzeum
Zgłoszenia do 28.05.2023

Historia – impuls działań dla przyszłości

środy dla nauczycieli, warsztaty, W Polsce króla Maciusia, wystawa czasowa
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji seminariów dla nauczycieli, muzealników i aktywistów społecznych działających w obszarze edukacji o Holokauście i prawach człowieka. Doskonalenie jest organizowane przez TOLI Instytut Nauczania o Holokauście i Prawach Człowieka im. Olgi Lengyel, Stowarzyszenie Big Picture przy wsparciu Muzeum POLIN.

Program realizowany będzie w dniach 25-29 czerwca (niedziela-czwartek) w Warszawie, Oświęcimiu i Krakowie. Koszty programu, zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu w trakcie seminarium pokrywa organizator.

Program 5-dniowego seminarium >>

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest szeroko rozumiane pogranicze. Poprzez serię aktywności osoby uczestniczące w seminarium zostaną zapoznane m.in. z sytuacją uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w perspektywie humanitarnej.

Spotkanie z filozofem dr. Tomaszem Femiakiem pozwoli spojrzeć na tragedię uchodźców przez pryzmat godności człowieka, wartości życia i zafałszowań naszej wrażliwości. O (nie)doświadczeniu dziedziczonym i jego konsekwencjach opowie dr Krzysztof Szwajca. Temat Zagłady zostanie pokazany z perspektywy grupy etnicznej Romów i Sinti.

Na seminarium pojawi się również rzeczywistość żydowskiej pracowni kopistów funkcjonującej w okresie II wojny światowej w białostockim getcie. O tworzących w niej artystach opowie animatorka społeczna Monika Marciniak. Literaturę związaną z Holocaustem, a znajdującą się poza głównym nurtem edukacji zaprezentuje nauczycielka języka polskiego Justyna Radomińska.

Osoby uczestniczące w seminarium będą miały okazję poznać teoretyczne i praktyczne podstawy łączenia edukacji o Holokauście z prawami człowieka i edukacji międzykulturowej wypracowaną przez Instytut TOLI w trakcie projektu UE Learning from the Past, Acting for the Future.

Zwiedzanie wystawy głównej Muzeum POLIN pod kątem niszowych treści zainspiruje uczestników do pogłębienia własnej wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i wymiany doświadczeń zapraszamy do aplikowania. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 31 maja 2023 roku.

Absolwenci seminarium będą mogli ubiegać się o Impact granty oferowane przez TOLI.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Logotypy Instytutu TOLI, Stowarzyszenia Big Picture, Muzeum POLIN i czterech innych partnerów