Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Jak pięknie się różnić?

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Grupa dziewcząt siedzi na krzesłach po lewej stronie. Naprzeciwko na krzesłach siedzą chłopcy. Dyskutują ze sobą.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Różnice mogą prowadzić do konfliktów. Mogą też być bogactwem, które buduje potencjał grupy.

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice pracować będą nad zagadnieniem różnorodności i tożsamości. Dowiedzą się, czym jest dyskryminacja i dlaczego ważne jest, żeby jej przeciwdziałać. Posłuchają opowieści trojga współczesnych Żydów i Żydówek – jak mówią o sobie, co znaczy dla nich ich tożsamość i jakie jest ich doświadczenie dyskryminacji. Wspólnie zastanowimy się, jak doceniać zarówno nasze podobieństwa, jak i różnice oraz co każdy z nas może zrobić z krzywdzącymi stereotypami.

W drugiej części zajęć zaprosimy uczniów i uczennice na wystawę stałą. Tam, rozwiązując zadania w grupach, będą zastanawiać się nad znaczeniem różnorodności w szesnastowiecznej Polsce.

Słowa kluczowe: komunikacja, tożsamość, różnorodność, dyskryminacja.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Paradisus Iudaeorum").