Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Niebezpieczeństwo stereotypów. W stronę wojny

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu galeria Zagłada - pomieszczenie z czarnymi ścianami działowymi, na których białymi literami przedstawione są informacje o formach prześladowania, którymi posługiwali się naziści w stosunku do Żydów w czasie II wojny światowej
Na zdjęciu galeria Zagłada - pomieszczenie z czarnymi ścianami działowymi, na których białymi literami przedstawione są informacje formy prześladowania Żydów stosowane przez nazistów, fot. M. Starowieyska, D. Golik / Muzeum Historii Żydów Polskich

Kiedy stereotypy zaczynają rządzić naszym zachowaniem, stają się niebezpieczne. Do jakich konsekwencji może to doprowadzić?

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice zmierzą się z tym pytaniem, rozwiązując zadania na wystawie stałej, w części poświęconej Zagładzie i oglądając film na temat Polski międzywojennej. Zobaczą, w jaki sposób stereotypowe myślenie o drugim człowieku może prowadzić do przemocy, a w skrajnym przypadku do wybuchu wojny. Poznają mechanizm funkcjonowania stereotypów, dzięki czemu będą mogli zmienić swoje postawy w życiu codziennym.


Słowa kluczowe: stereotypy, wykluczenie społeczne, getto, Zagłada

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria "Zagłada"

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)