Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Niebezpieczeństwo stereotypów

Galeria Zagłada - pomieszczenie z czarnymi ścianami działowymi, na których białymi literami przedstawione są informacje o formach prześladowania, którymi posługiwali się naziści w stosunku do Żydów w czasie II wojny światowej
fot. M. Starowieyska, D. Golik / Muzeum Historii Żydów Polskich

Kiedy stereotypy zaczynają rządzić naszym zachowaniem, stają się niebezpieczne. Do jakich konsekwencji może to doprowadzić?

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice zmierzą się z tym pytaniem, rozwiązując zadania na wystawie stałej, w części poświęconej Zagładzie, i oglądając film na temat Polski międzywojennej. Zobaczą, w jaki sposób stereotypowe myślenie o drugim człowieku może prowadzić do przemocy, a w skrajnym przypadku do wybuchu wojny. Poznają mechanizm funkcjonowania stereotypów, dzięki czemu będą mogli zmienić swoje postawy w życiu codziennym.
 
Słowa kluczowe: stereotypy, wykluczenie społeczne, getto, Zagłada.
 
Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria "Zagłada".