Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Po dwóch stronach muru

NA ZDJĘCIU ARCHIWALNYM Z CZASÓW ISTNIENIA GETTA WARSZAWSKIEGO WIDAĆ GRUPY LUDZI W CZARNYCH UBRANIACH, KTÓRZY PRZECHODZĄ KŁADKĄ NAD MUREM GETTA, FOT. ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
NA ZDJĘCIU ARCHIWALNYM Z CZASÓW ISTNIENIA GETTA WARSZAWSKIEGO WIDAĆ GRUPY LUDZI W CZARNYCH UBRANIACH, KTÓRZY PRZECHODZĄ KŁADKĄ NAD MUREM GETTA, FOT. ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

"Jesteśmy zamknięci za podwójnym murem: za murem z cegieł nasze ciała, za murem ciszy nasze dusze" – pisał w 25 czerwca 1942 roku Chaim Kaplan. Po dwóch stronach muru getta żyją w czasie wojny dwie społeczności: żydowska, zamknięta za murem i polska – w okupowanym mieście.

Zwiedzając fragment wystawy stałej i opracowując zadania w grupach, uczniowie i uczennice poznają realia życia codziennego w getcie warszawskim. Oglądając filmy z relacjami Ocalałych, zobaczą z różnych perspektyw stosunki polsko-żydowskie w tamtym czasie.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Zagłada

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 160 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

16.10.2014