Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Spotkania z kulturą żydowską

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Kobieta z długimi włosami maluje drewniany walcowaty przedmiot pędzlem i czerwoną farbą.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Kim są Żydzi? Czym jest synagoga? Czy kobieta może nosić jarmułkę? Czy wszystkie warzywa są koszerne?

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice poznają najważniejsze fakty dotyczące judaizmu. Na wystawie stałej będą rozwiązywać zadania w grupach, odwiedzą barwną synagogę i rekonstrukcję domu żydowskiego. Obejrzą także film, którego bohaterami są współcześni Żydzi i Żydówki, opowiadający o swojej tożsamości i życiu w Polsce.

Słowa kluczowe: synagoga, szabat, judaizm, Żydzi i Żydówki w Polsce.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Miasteczko").