Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Spotkania z kulturą żydowską

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Kobieta z długimi włosami maluje drewniany walcowaty przedmiot pędzlem i czerwoną farbą.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Kim są Żydzi? Co to jest synagoga? Czy wszystkie warzywa są koszerne? Czy kobieta może nosić jarmułkę?

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice poznają najważniejsze fakty dotyczące judaizmu. Rozwiązując zadania w grupach, obejrzą fragment wystawy stałej z barwną synagogą i rekonstrukcją domu żydowskiego. Oglądając filmy o współczesnym życiu żydowskim, odkryją, jak jest ono różnorodne i ciekawe.

Słowa kluczowe: synagoga, szabat, judaizm, Żydzi i Żydówki w Polsce.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria "Miasteczko".