Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Szaleństwo nienawiści

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu w sali z wieloma komputerami, przed monitorem siedzi dwóch mężczyzn ze słuchawkami na uszach. Przygotowują coś wspólnie na komputerze, patrzą w monitor
Na zdjęciu w sali z wieloma komputerami, przed monitorem siedzi dwóch mężczyzn ze słuchawkami na uszach. Przygotowują coś wspólnie na komputerze, patrzą w monitor, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

W latach 30. XX wieku Europejczycy dali się ponieść fali nacjonalizmu i ideologii rasistowskiej. Jak to wpłynęło na życie ludzi, przeciw którym ta ideologia była skierowana? Jaką rolę odegrała w tym propaganda?

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice będą korzystać z internetowej platformy edukacyjnej Iwitness, oglądając relacje Ocalałych z Zagłady na temat trudnej codzienności lat 30. w różnych krajach europejskich. Młodzież zwiedzi też galerię Zagłada na wystawie stałej, rozwiązując zadania w grupach. Zajęcia podejmują temat postaw antysemickich w społeczeństwach Europy, w tym Polski.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Zagłada

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 160 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Załączniki:
24.08.2016