Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Wspólny dom. O Polsce wielu kultur

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu dzięwięcioro kobiet i mężczyzn. Siedzą w kręgu na krzesłach. Mężczyzna stojący w środku grupy jest pochylony i wyjaśnia coś pozostałym osobom.
Na zdjęciu dzięwięcioro kobiet i mężczyzn. Siedzą w kręgu na krzesłach. Mężczyzna stojący w środku grupy jest pochylony i wyjaśnia coś pozostałym osobom, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Na korytarzu leży porzucony plecak. Do kogo należy? Uczniowie i uczennice oglądają zawartość plecaka, w którym znajdują się przedmioty należące do religijnego chłopca żydowskiego i tworzą opowieść na temat jego właściciela.

Przy okazji poznają podstawowe elementy kultury żydowskiej i kwestie związane z wyborem żydowskiej tożsamości. Na koniec odegrają scenki, wcielając się w role osób występujących w tej historii. Warsztat prowadzony jest za pomocą metody dramy, porusza problem postaw antysemickich w polskim społeczeństwie. 

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (UWAGA: zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej).

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora).