Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Wspólny dom. O Polsce wielu kultur

fot. Magda Starowieyska

Na korytarzu leży porzucony plecak. Do kogo należy? Uczniowie i uczennice oglądają zawartość plecaka, w którym znajdują się przedmioty należące do religijnego chłopca żydowskiego i tworzą opowieść na temat jego właściciela.


Przy okazji poznają podstawowe elementy kultury żydowskiej i kwestie związane z wyborem żydowskiej tożsamości. Na koniec odegrają scenki, wcielając się w role osób występujących w tej historii. Warsztat prowadzony jest za pomocą metody dramy, porusza problem postaw antysemickich w polskim społeczeństwie. 

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

25.08.2015