Dziecko i kobieta przygotowują jedzenie podczas warsztatów kulinarnych. Z boku stoi druga kobieta, która fotografuje dziecko.
Fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Archiwum wydarzeń dla dzieci