Warsztaty dla dzieci - koszerne przyjęcie.
Fot. M. Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Archiwum wydarzeń dla dzieci