Darowizny celowe

W przypadku darowizn o wartości przekraczającej 30 zł, Donator może wskazać cel, który ma być za pomocą tej darowizny finansowany. Cel jest każdorazowo dokładnie opisany w umowie darowizny (Darowizna celowa).

Darowizna celowa może być przekazana w szczególności na następujące cele:

  • wspieranie wystawy głównej,
  • wspieranie wystaw czasowych,
  • wspieranie działalności Centrum Edukacyjnego,
  • wspieranie działalności publicznej (wystawy podróżujące, wydarzenia kulturalne, artystyczne i inne),
  • wspieranie rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie projektów muzealnych, takich jak: Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci, Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży, Wirtualny Sztetl,
  • wspieranie badań i konferencji naukowych,
  • wspieranie działalności Centrum Informacji Historycznej,
  • wspieranie projektu Centralna Baza Judaików,
  • statutowe działania muzeum.