Dział Naukowy

Zajmujemy się dokumentacją, badaniami i upowszechnianiem wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów. Inicjujemy, prowadzimy i wykorzystujemy działalność badawczą w zakresie prac naukowych i popularnonaukowych.

Dbamy o to, aby wiedza, jaką w różnych formach dostarczamy swoim odbiorcom, była na najwyższym poziomie merytorycznym i wzbogacała żydowską historiografię.