Dział Naukowy

Muzeum zajmuje się dokumentacją, badaniami i upowszechnianiem wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów. Inicjujemy, prowadzimy i wykorzystujemy działalność badawczą w zakresie prac naukowych i popularnonaukowych.

Dbamy o to, aby wiedza, jaką w różnych formach dostarcza swoim odbiorcom Muzeum, była na najwyższym poziomie merytorycznym i wzbogacała żydowską historiografię.

Zapraszamy do korzystania z zasobów Centrum Informacyjnego, w którym znajdą Państwo atrakcyjne materiały na temat żydowskiej historii i kultury, źródła do badań genealogicznych i wywiady ze świadkami historii.