Fot. Rafał Grunt/Muzeum Historii Żydów Polskich

Edukacja

Rada programowa - Letnia Szkoła Akademii Polin

David I. Bernstein, Dziekan, Pardes Institute of Jewish Studies
Jan Darsa, Dyrektor ds. Edukacji Żydowskiej, Facing History and Ourselves
Samuel D. Kassow, Profesor, Trinity College, Hartford
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Dyrektor Programowa Wystawy Głównej, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Stanisław Krajewski, Profesor, Uniwersytet Warszawski
Helise Lieberman, Dyrektor, Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce
Shana Penn, Dyrektor Wykonawczy, Taube Foundation for Jewish Life and Culture
Antony Polonsky, Profesor, Lown Center for Judaic Studies Brandeis University
Moshe Rosman, Profesor, Bar Ilan Univeristy
Eli Rubenstein, Dyrektor ds. Edukacji, March of the Living
Karina Sokołowska, Dyrektor, Joint Distribution Committee Poland
Marcin Wodziński, Profesor, Uniwersytet Wrocławski
Hanna Zaremska, Profesor, Polska Akademia Nauk


PASS - logotypy