Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Akademia Polin

Akademia Polin to projekt szkoleniowy, którego celem jest przygotowanie przyszłych pracowników i współpracowników Muzeum do szerokiego zakresu działań merytorycznych. Absolwenci Akademii, dzięki zdobytym umiejętnościom, będą mogli pełnić rolę zarówno przewodników po Wystawie Głównej i wystawach czasowych Muzeum Historii Żydów Polskich, jak i edukatorów, prowadzących lekcje muzealne i warsztaty edukacyjne.

Cele projektu:

1. Zapoznanie jego uczestników z:

  • misją, strukturą i zasadami działalności programowej Muzeum;
  • merytoryczną zawartością wystawy głównej Muzeum i przesłaniem jej narracji;
  • historią polskich Żydów;
  • tradycją, kulturą i obyczajami żydowskimi;
  • tematyką współczesnego muzealnictwa na świecie.

2. Rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie:

  • pracy z różnymi grupami zwiedzających z Polski i zagranicy;
  • kreatywnego podejścia do edukacji, animacji pracy grupowej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami edukacyjnymi i komunikacyjno-informacyjnymi.

Nad przygotowaniem i realizacją projektu pracuje Zespół Akademii Polin: Kamila Dąbrowska (koordynatorka projektu), Zuzanna Benesz-Goldfinger, Ewa Chomicka, Zofia Mioduszewska

Kontakt:

akademiapolin@polin.pl

(+48) 22 47 10 317

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu:

Akademia Polin - logotypy partnerów