Nauczanie i uczenie się polsko-żydowskiej historii jako ścieżka do wspólnego życia w zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie

We współpracy z naszym norweskim partnerem – HL-Centre – w ramach cyklu zostaną zorganizowane w kolejnych latach trzy warsztaty eksperckie skierowane do edukatorów i działaczy z Polski i Norwegii. Tematyka kolejnych spotkań to: nauczanie historyczne jako edukacja  międzykulturowa, nauczanie historyczne jako edukacja obywatelska, nauczanie historyczne jako edukacja na temat praw człowieka.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”