Zoom na Muranów - warsztaty kreatywne dla młodzieży

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza młodzież od 14 do 17 roku życia z Warszawy i okolic do udziału w bezpłatnych warsztatach kreatywnych "ZOOM na Muranów".

Zapraszamy wszystkich, niezależnie od poziomu umiejętności i wcześniejszych doświadczeń związanych z fotografią. 

Jeśli w dniu wypełniania formularza nie masz ukończonych 16 lat, poproś o wypełnienie osobę pełnoletnią, najlepiej rodzica lub opiekuna prawnego. Poniżej prosimy o uzupełnienie danych uczestnika warsztatów.

Dane personalne
UWAGA! z osobami zgłoszonymi do udziału w projekcie będziemy kontaktować się mailowo, prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki e-mail.
(np. smartfon, aparat kompaktowy, lustrzanka)
Jak oceniasz swoje umiejętności związane z robieniem zdjęć?
Czy znasz jakąś historię dotyczącą Muranowa, jego żydowskiej przeszłości lub teraźniejszości, którą warto opowiedzieć?
Oświadczenia RODO
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb organizacji wydarzeń w muzeum POLIN zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@polin.pl, lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzeń w Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu wypożyczenia audio-przewodnika. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@polin.pl).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.