Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i/lub społecznej

Muzeum POLIN oferuje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych grupom dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub społecznej, które mają utrudniony dostęp do kultury, również z powodu niepełnosprawności.

Liczba bezpłatnych warsztatów edukacyjnych jest ograniczona.

Wnioski rozpatrujemy ok. 10. dnia każdego miesiąca. W tym też terminie poinformujemy o decyzji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

O bezpłatny udział w warsztatach edukacyjnych mogą ubiegać się: placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki służby zdrowia, przedszkola i szkoły różnych szczebli, stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne prowadzące działania skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z niepełnosprawnością.

Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych prosimy wypełnić poniższy formularz:

*Wybór terminu nie oznacza, dokonania rezerwacji. Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Biuro Obsługi Klienta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
opisy warsztatów znajdziesz w zakładce: Warsztaty dla szkół
Jeśli opiekunowie/podopieczni posiadają potrzeby wynikające z niepełnosprawności, prosimy o poinformowanie nas o tym, podając rodzaj niepełnosprawności. Umożliwi to nam najlepsze dostosowanie warsztatów do potrzeb uczestników.