Fomularz online do konkursu na koncepcję i realizację filmu krótkometrażowego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.08.2019, godz. 23:59. 

Wszystkie szczegóły konkursu opisaliśmy w Zasadach konkursu >>

W przypadku pytań, prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres: filmcall@polin.pl

Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową zostaną opublikowane na www.polin.pl w zakładce Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Opis konkursu >>

Informacje podstawowe
Prosimy o załączenie krótkiego życiorysu twórcy/czyni lub twórców/czyń napisanego w trzeciej osobie, dodanie wybranej filmografii, oraz listy ewentualnych nagród (maks. 2000 znaków ze spacjami).
Dlaczego zdecydował/a się Pani/Pan na udział w konkursie i jakie jest Państwa osobiste zaangażowanie w temat filmu (maks. 1500 znaków łączenie ze spacjami).
Jeżeli Pani/Pana film zawiera historię społeczności, jak postrzega Pani/Pan siebie w relacji do niej? (maks. 1 500 znaków ze spacjami)
Propozycja filmu
(maks. 250 znaków ze spacjami)
(maks. 1200 znaków ze spacjami)
(maks. 7000 znaków ze spacjami)
Wstępny budżet filmu, który powinien zawierać założone koszty wstępne projektu (w tym dokumentacja, prawa autorskie i licencje, podróże, ewentualne koszty administracyjne, podatki i inne zobowiązania publiczne, ), założone koszty produkcji (w tym wynagrodzenie dla ekipy filmowej i twórców, scenografii, koszty sprzętu, obsługi planu itd.) oraz założone koszty post-produkcji (w tym koszty montażu, obróbki dźwięku i obrazu itd.). Budżet powinien obejmować całkowite koszty produkcji filmu konkursowego. Jury konkursu weźmie pod uwagę rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu. Ostateczny budżet filmu zostanie przedłożony przez Laureata najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy z Muzeum, z tym zastrzeżeniem, że wysokość ostatecznego budżetu może różnić się w stosunku do budżetu wstępnego o 10% i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 56 000 PLN brutto.
Jeśli wolisz, możesz załączyć plik z rozpisanym budżetem (.xlsx, .xls, .docx, .doc, .pdf, .rtf, .txt). Maksymalna wielkość przesyłanego pliku 2MB
Pliki graficzne, krótkie wideo, którymi chcesz uzupełnić zgłoszenie (.gif, .jpg, .png, .avi, .mp3, .wav, .rar, .zip). Maksymalna wielkość 2MB. Jeśli chcesz załączyć kilka plików, spakuj je w folder .zip.
Dorobek artystyczny
Chcielibyśmy zapoznać się z Pani/ Pana dorobkiem, najchętniej za pośrednictwem strony internetowej lub dostępu do platform internetowych z zamieszczonym online materiałem filmowym. Możliwe jest także załadowanie do formularza pliku z filmem w następujących formatach: avi, mp3, mov, wav, ogg, zip, rar. Prosimy o podanie przynajmniej 1 filmu o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia. Za "zrealizowane filmy" zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, scenarzysta, montażysta, producent.
Tytuł | Długość | Rok produkcji | Link do www lub plik z filmem (maks. 128 MB)
Oświadczenia
W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe oferuję wykonanie jednego filmu zgodnie ze złożoną ofertą konkursową oraz wymogami ogłoszenia konkursowego za cenę brutto: ________________________ (zaoferowana cena nie może przekroczyć kwoty w wysokości 56 000 PLN brutto).