Urodziny u króla Maciusia

Formularz zamówienia

Dane kontaktowe osoby zamawiającej
Informacje o solenizancie
Jeśli opiekunowie lub dzieci biorące udział w wydarzeniu posiadają potrzeby wynikające z niepełnosprawności, prosimy o poinformowanie nas o tym, podając rodzaj niepełnosprawności. Umożliwi to nam najlepsze dostosowanie przestrzeni, w której odbywają się urodziny do potrzeb uczestników.
Rezerwacja
Urodziny u króla Maciusia odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w godzinach 16.00-18.00. Zaproponowany przez Państwa termin wymaga potwierdzenia ze strony pracownika muzeum. Nasz koordynator skontaktuje się z Państwem w przeciągu dwóch dni roboczych.
Przewidywana liczba osób
Przynajmniej 2-3 osoby muszą zostać z grupą dzieci podczas urodzin. Pozostali mogą zwiedzić wystawę stałą.