fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nauka

GEOP: Open Calls

Aktualne nabory

 • 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora, które rozpoczną się w styczniu 2020 roku.
  Zgłoszenia do 19 maja 2019.

  Program ma na celu wsparcie badań realizowanych w zakresie historii i kultury Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych. Jego celem jest stymulowanie rozwoju i powiększania się grupy naukowców wyspecjalizowanych w tych obszarach. Preferowane będą projekty wymagające badań w zbiorach i kolekcjach przechowywanych w Warszawie.

  Czytaj więcej >> 
   
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce"
  Zgłoszenia do 31 maja 2019.

  Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych.

  Czytaj więcej >>

   
 • Seminarium doktorskie 2019/2020
  Zgłoszenia do 30 czerwca 2019.

  Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. 
   
  Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowych.

  Czytaj więcej >>
   
 • Interdyscyplinarne warsztaty naukowe 2020
  Zgłoszenia do 31 lipca 2019.

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza badaczy i instytucje badawcze do przesyłania propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które odbędą się w ramach Global Education Outreach Program.
   
  Mogą być one poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia w przestrzeni publicznej (public history), muzeologia, studia nad pamięcią. Wysoko ocenione zostaną projekty, które badają temat przyjmując nową, innowacyjną perspektywę, a także warsztaty porównawcze i interdyscyplinarne.

  Czytaj więcej >>

 

Więcej informacji o programie GEOP i planowanych naborach można uzyskać, pisząc na adres: GEOP@polin.pl.