fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nauka

Trwa nabór zgłoszeń

GEOP: Open Calls

Aktualne nabory

 • Seminarium doktorskie 2019/2020
  Zgłoszenia do 30 czerwca 2019.

  Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. 
   
  Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowych.

  Czytaj więcej >>
   
 • Interdyscyplinarne warsztaty naukowe 2020
  Zgłoszenia do 31 lipca 2019.

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza badaczy i instytucje badawcze do przesyłania propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które odbędą się w ramach Global Education Outreach Program.
   
  Mogą być one poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia w przestrzeni publicznej (public history), muzeologia, studia nad pamięcią. Wysoko ocenione zostaną projekty, które badają temat przyjmując nową, innowacyjną perspektywę, a także warsztaty porównawcze i interdyscyplinarne.

  Czytaj więcej >>
   
 • Jak prowadzić badania biograficzne? - warsztaty
  Zgłoszenia do 31 lipca 2019.

  Muzeum POLIN zaprasza doktorantów i młodych badaczy (do 3 lat po doktoracie) do udziału w jednodniowym warsztacie, którego celem jest wsparcie początkujących naukowców w prowadzeniu badań biograficznych.
   
  Warsztat odbędzie się 30 listopada 2019 i poprzedza konferencję naukową "Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce" (1-2 grudnia 2019), organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Center for Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford oraz UCL. Zachęcamy, by uczestnicy warsztatu wzięli także udział w konferencji.

  Czytaj więcej >>
   

Więcej informacji o programie GEOP i planowanych naborach można uzyskać, pisząc na adres: GEOP@polin.pl.