fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nauka

GEOP: Otwarte nabory

Obecnie nie prowadzimy naboru do projektów GEOP. Więcej informacji o programie GEOP i planowanych naborach można uzyskać, pisząc na adres: GEOP@polin.pl.