Grupa młodzieży znajduje się pod dachem zrekonstruowanej synagogi z Gwoźdźca, na wystawie stałej Muzeum POLIN. Sufit pięknie ozdobiony. Młodzież przygląda się wystawionym w gablocie zabytkom.
fot. M Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Grupy szkolne polskie

Zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem >>

Wirtualne spotkanie z przewodnikiem na wystawie >>

Spacery miejskie >>