POLIN Meeting Point, Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: Sześć osób - mężczyźni i kobiety - stoją w grupie i rozmawiają. Na pierwszym panie dwie kobiety w środku i po prawej oraz mężczyzna po lewej. Uczestnicy PMP, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informacje organizacyjne

Termin

19 sierpnia-1 września 2019

Miejsce

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Rekrutacja

Do udziału w programie zapraszamy po 11 uczestników i uczestniczek z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy, którzy są zainteresowani historią i kulturą polskich Żydów. Szkoła skierowana jest do osób dysponujących odpowiednią wiedzą, nakierowanych na czynny udział w zajęciach, chcących zdobytą wiedzę wykorzystać w przyszłości we własnych badaniach naukowych, otwartych na dialog i współpracę. 

Część uczestników wybierana będzie w rekrutacji otwartej, część miejsc dedykowana jest studentom i studentkom uniwersytetów, które współpracują z muzeum przy realizacji programu (wymienione poniżej). Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim, dlatego do udziału w programie wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (nie wymagamy certyfikatów językowych).

Uczestnicy zostaną wyłonieni w dwuetapowej rekrutacji.

  1. Pierwszy etap to wypełnienie formularza aplikacyjnego do dnia 1 maja 2019 roku (poniżej).
  2. Drugi etap to rozmowy rekrutacyjne. Na podstawie przysłanych formularzy aplikacyjnych organizatorzy wybiorą osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną prowadzoną osobiście lub za pośrednictwem Skype’a (w maju 2019).

Ze względu na różnice programowe w systemach edukacji w czterech uczestniczących w Programie krajach zastrzegamy, że grupa uczestników Programu nie musi stanowić grupy jednolitej wiekowo.

Koszty uczestnictwa

Organizator zapewnia pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz zwraca koszty podróży zgodnie z progami podanymi poniżej: 

  • górny próg kwoty zwrotu za koszty podróży uczestników z Polski - 300,00 zł,
  • górny próg kwoty zwrotu za koszty podróży uczestników z Niemiec - 1 300,00 zł,
  • górny próg kwoty zwrotu za koszty podróży uczestników z Izraela - 1 800,00 zł,
  • górny próg kwoty zwrotu za koszty podróży uczestników z Ukrainy - 1 300,00 zł.

Koszty podróży będą zwracane przez Organizatora po zakończeniu programu. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest pełne uczestnictwo w programie.

Osoby o trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na kupno biletu proszone są o zgłoszenie potrzeby zakupy biletu przez Muzeum na adres [email protected] po uzyskaniu informacji o przyjęciu do programu.

Po stronie uczestników jest również pokrycie kosztów ubezpieczenia podróżnego.

Prawo do wizerunku

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i publikacji materiałów związanych z przebiegiem projektu. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, a także do materiałów przedstawionych i wykonanych przez uczestników podczas trwania projektu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie >>

Koordynatorka projektu

Zofia Bojańczyk: [email protected]

 

Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

Patron

Amasada Izraela w Warszawie

Partnerzy