Muzeum

Kompleksowy program badania i przeciwdziałania antysemityzmowi w Polsce

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Grupa dziewcząt siedzi na krzesłach po lewej stronie. Naprzeciwko na krzesłach siedzą chłopcy. Dyskutują ze sobą.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

W 2021 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uruchomiło Kompleksowy program badania i przeciwdziałania antysemityzmowi w Polsce. Celem dalekosiężnym wieloletnich działań jest zmiana społecznego postrzegania Żydów w Polsce i podejścia do wyzwania, jakim jest antysemityzm w Polsce, a tym samym zwalczanie go i zapobieganie mu.

Jednocześnie, w szerszym aspekcie, program odpowiada na wyzwanie ogłoszonej jesienią 2021 "Strategii UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego w UE (2021-2030)".

Pilotaż, w formie trzyletniego projektu, ma trzy główne wymiary: badawczy, medialno-komunikacyjny i edukacyjny.

Część 1. Rok 2022

  • Zrozumieć antysemityzm w Polsce. Projekt naukowo-badawczy realizowany przez Muzeum POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przeprowadziło badania jakościowe, których celem była eksploracja i opis zjawiska antysemityzmu w Polsce. Punktem wyjścia dla projektu było badanie obrazu Żyda w kulturze polskiej. Wyniki badania są podstawą budowania kolejnych programów edukacyjnych i komunikacyjnych/medialnych Muzeum POLIN – czyli kontynuacji Kompleksowego programu badania i przeciwdziałania antysemityzmowi w Polsce.

Część 2. Rok 2023-2024


W roku 2022 program realizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce dzięki wsparciu Fundacji Sills Family, Andrzeja&Małgorzaty Rojek oraz Tomka Ulatowskiego.

Badania realizowane były dzięki wsparciu EEA Grants.

Archiwalne działania:

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

W latach 2023-2024 program edukacyjno-komunikacyjny realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z partnerami – Fundacją Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Stowarzyszeniem Żydowskim Czulent, przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, Komendy Głównej Policji i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Współfinansowanie: grant CERV Komisji Europejskiej.

Logotypy projektu CERV: Muzeum POLIN, Auschwitz Jewish Center Foundation, Stowarzyszenia Żydowskiego Czulent i UE z dopiskiem dofinansowane przez Unię Europejską

Współpraca:

Warszawa    Policja  Adwokatura Polska