Wystawy
13.10.2017 - 29.01.2018

"Krew. Łączy i dzieli" - wystawa czasowa

Wystawa "Krew. Łączy i dzieli" została otwarta w Muzeum POLIN 13 października 2017 i potrwa do 29 stycznia 2018 roku. Inspiracją do jej zorganizowania była ekspozycja w Jewish Museum London, która w sposób przekrojowy prezentowała zagadnienie krwi w kontekście kultury żydowskiej. 

  • 13 października 2017 - 29 stycznia 2018
Wstęp na wystawę jest bezpłatny dla posiadaczy karty Klubu Przyjaciół Muzeum.
Honorowi Dawcy Krwi za okazaniem legitymacji  otrzymują bezpłatny bilet na wystawę. Partnerem akcji jest Narodowe Centrum Krwi.

W polskiej edycji wystawy rozwijamy pomysły londyńskie, poszerzając je o nowe wątki i obiekty. W narrację wystawy wplecione zostały dzieła sztuki współczesnej m.in. po raz pierwszy w Polsce zobaczymy pracę Anisha Kapoora, uznanego obecnie za jednego z najwybitniejszych artystów światowej sławy.

Ekspozycja pogłębia wiedzę na temat krwi w kulturze żydowskiej w jej wymiarze religijnym, historycznym i społecznym, odnosząc się do tradycji i współczesności. Jej celem jest ukazanie faktów, a także obalenie stereotypów, zwłaszcza w kontekście relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Krew jest mocnym symbolem zakorzenionym w judaizmie. Jest znakiem przymierza, jakie Izraelici zawarli z Bogiem na górze Synaj - Mojżesz pokropił ich wtedy krwią, łącząc tym samym we wspólnotę.

Krew to także symbol życia i śmierci, tego, co święte i co zwyczajne (sacrum / profanum). Dla wielu jest tabu, a jednocześnie źródłem przesądów.

Sprawdź program wydarzeń towarzyszących >>


Poprzez tę wystawę prowokujemy do stawiania sobie pytań o to, czy kryterium krwi także określa pochodzenie. Czy więzy krwi są ważniejsze niż przynależność narodowa i kulturowa? Jaką rolę odgrywa krew w tym, jak określamy samych siebie i jak określają nas inni?

W narrację całości wystawy wplecione zostały dzieła sztuki współczesnej, m.in. prace.: Anisha Kapoora (artysty światowej sławy, którego twórczość będzie po raz pierwszy prezentowana w Polsce), Piotra Uklańskiego, Moshe Gershuniego, Bogny Burskiej, Doroty Buczkowskiej oraz Elizy Proszczuk, w tym kilka dzieł wykonanych specjalnie na potrzeby naszej ekspozycji.

Sztuka współczesna wizualizuje, buduje konteksty, wskazuje pytania, syntetyzuje. Jest refleksją nad poszczególnymi wątkami wystawy, komentarzem poszerzający wybrane tematy za pomocą języka sztuki.

Kuratorka wystawy w Muzeum POLIN: dr Małgorzata Stolarska-Fronia.


Twoja krew, moje życie

Muzeum POLIN i Narodowe Centrum Krwi zachęca wszystkich do oddawania krwi, która jest niezbędna do ratowania życia. Dowiedz się więcej o kampanii na: www.twojakrew.pl.

 

Oryginalna wystawa "Krew: Łączy i dzieli" została przygotowana przez Jewish Museum London we współpracy z Pears Institute for the Study of Antisemitism, Birkbeck, University of London. Kuratorką oryginalnej wystawy w Jewish Museum London była Joanne Rosenthal; oryginalna koncepcja wystawy autorstwa Abigail Morris, dyrektor Jewish Museum London. 

Mecenas   Współorganizator   Wsparcie
Grupa Zwierciadło   Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce   The David Berg Foundation  

Patroni medialni