Edukacja

Program edukacyjny dla szkół z Lubelszczyzny

CZWORO DZIECI SIEDZI PRZY STOLE Z AKCESORIAMI EDUKACYJNYMI DOTYCZĄCYMI KUCHNI ŻYDOWSKIEJ: WIDAĆ NP. CZOSNEK I RYBĘ.
FOT. M.STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Program edukacyjny Muzeum POLIN dla szkół z Lubelszczyzny to propozycja angażujących działań, które umożliwią uczniom i uczennicom poznanie historii i kultury polskich Żydów.

Poprzez różnorodne aktywności edukacyjne dopasowane do wieku uczestników i możliwości organizacyjnych szkół, chcemy zaciekawić uczniów wielokulturową przeszłością ich regionu, a także wesprzeć ich w wyzwaniach, które przynosi zmieniająca się rzeczywistość.

Przygotowane przez nas propozycje są dostosowane do spowodowanego pandemią, zmiennego trybu nauczania i odpowiadają na utrudnienia związane z dostępem do instytucji kultury. W ofercie zajęć proponujemy warsztaty w szkołach prowadzone przez muzealnych edukatorów i edukatorki, a także zajęcia online, w ramach których pracujemy z klasami zarówno podczas edukacji zdalnej, jak i w ramach lekcji odbywających się w szkole.

  • Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa lubelskiego.
  • Przygotowaliśmy różne rodzaje działań dla uczniów i uczennic (stacjonarne & online).
  • Każda szkoła może wybrać jedno lub więcej działań.
  • Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
  • Pytania i informacje: [email protected]

Szkoła podstawowa, klasy 1-3 >>

Szkoła podstawowa, klasy 4-6 >>

Szkoła podstawowa, klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe >>

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava


Partner programu

Logo Teatru NN