Edukacja

Warsztaty edukacyjne dla szkół z Lubelszczyzny: szkoła podstawowa, klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe

Kilka osób w maseczkach przed gablotą na wystawie stałej w Muzeum POLIN. Panuje półmrok/
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Klasy 7-8 ze szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez edukatorów z Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN". Najstarszym uczniom polecamy także warsztaty online.

Udział w warsztatach Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" pozwoli uczniom i uczennicom na pogłębienie wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu. Warsztaty będą odbywały się w semestrze zimowym, od września do grudnia. Chętne klasy będą mogły kontynuować cykl zajęć poprzez realizację własnego projektu uczniowskiego w semestrze letnim, przy wsparciu specjalistów Muzeum POLIN.

Najstarszym klasom proponujemy również udział w warsztatach online, podczas których przyglądamy się wydarzeniom historycznym i współczesnym problemom poprzez pracę z relacjami świadków, oglądanie fragmentów filmów, dyskusje w grupach.

Cykl 5 warsztatów edukacyjnych "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów" organizowany we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN" >>

Cykl 5 warsztatów edukacyjnych "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów" organizowanych we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN" + PROJEKT EDUKACYJNY realizowany z uczniami >>

Warsztaty edukacyjne online >>

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava

Partner programu

Logo Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN