Program konferencji „Międzykulturowość w edukacji historycznej”

>> Pobierz pełny program konferencji

DZIEŃ I: Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

11.0012.45, Giełda projektów (wydarzenie otwarte, towarzyszące konferencji)

13.0015.00, Kuratorskie zwiedzanie wystawy stałej Muzeum POLIN (Dla chętnych, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)

15.0016.30, REJESTRACJA

16.3017.00, OFICJALNE OTWARCIE

 • Zygmunt Stępiński (Zastępca Dyrektora, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
 • Profesor Adam Daniel Rotfeld (Członek Rady Muzeum, Museum Historii  Żydów Polskich POLIN)
 • Ana Perona-Fjeldstad (Dyrektor, The European Wergeland Centre)
 • Joanna Kluzik-Rostkowska (Minister Edukacji Narodowej)
 • Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury, Norwegia)

17.0018.30 Dyskusja panelowa: Edukacja historyczna, edukacja obywatelska: współczesne wyzwania różnorodnej Europy 

Laila Bokhari (Sekretarz Stanu w Kancelarii Premier Norwegii) - wystąpienie otwierające dyskusję.

W dyskusji udział wezmą: prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (Muzeum POLIN), Thomas Michael Walle (Norwegian Folk Museum), Philippe Boukara (Memorial de la Shoah), Christina Gamstorp (Forum for Living History). Moderator: Konstanty Gebert.

18.3019.30, Kolacja

19.3020.30, Koncert Bente Kahan (Wydarzenie otwarte, towarzyszące konferencji. Rezerwacja miejsc obowiązuje gości spoza konferencji.)

 

DZIEŃ II: Wtorek, 21 kwietnia 2015

I BLOK TEMATYCZNY: EDUKACJA HISTORYCZNA A KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE

9.0010.00, Wykład ekspercki i dyskusja

Wykład: prof. Kirstin Skinstad van der Kooij, komentarz: Sjur Bergan

10.0010.15, Przerwa kawowa

10.1512.30, Sesja warsztatowa

4 równoległe warsztaty, uczestnicy proszeni są o wybór jednego warsztatu

 • WARSZTAT I: Karen Polak, Flora Suen: Biografie historyczne i wielość tożsamości: przygotowanie gruntu pod międzykulturową edukację historyczną (ENG)
 • WARSZTAT II: Harald Syse (Norwegian Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities, Oslo): Różne środowiska kulturowe – różne kultury pamięci (ENG)
 • WARSZTAT III: Grzegorz Demel: Jak z historii uczynić narzędzie? Rozumienie międzykulturowości (PL/ENG)
 • WARSZTAT IV: Agata Pietrzyk-Sławińska: Muzeum jako laboratorium inności. Przypadek Muzeum Łazienki Królewskie (PL/ENG)

12.3013.30, Obiad

II BLOK TEMATYCZNY: HISTORIE LOKALNE – STOSUNEK DO INNYCH

13.30–14.30, Wykład ekspercki i dyskusja

Wykład: Witold Dąbrowski, komentarz: Brendan Jackson

14.30–14.45, Przerwa kawowa

14.45–17.00, Sesja warsztatowa (5 równoległych warsztatów, uczestnicy proszeni są o wybór jednego warsztatu)

 • WARSZTAT I: Maria Galbraith, Małgorzata Wosińska: Życie we fragmentach: Żydowska przeszłość w przestrzeniach społecznych, wizualnych i osobistych (ENG)
 • WARSZTAT II: Jolanta Steciuk, Zuzanna Piechowicz: Pamięć wizualna: stare pocztówki, zdjęcia i współczesne przekazy medialne. Przesiedleni Niemcy w pamięci zbiorowej Polaków (ENG)
 • WARSZTAT III: Jolanta Olsztyn, Andrzej Subko: Spotkanie z Innym – przykład dobrych praktyk: W poszukiwaniu Atlantydy (PL/ENG)
 • WARSZTAT IV: Satsita Khumaidova, Dominika Cieślikowska: Spotkanie z osobą, kulturą, narodem – elementy dramy w budowaniu kompetencji międzykulturowych (PL/ENG)
 • WARSZTAT V: Joanna Mikulska, Joanna Kocon: Siekierkowska Galeria Miejsc Zapomnianych – gra palikowa (PL/ENG)

19.0020.00, Chór Polin – koncert (Wydarzenie otwarte, towarzyszące konferencji. Rezerwacja miejsc obowiązuje gości spoza konferencji.)

 

DZIEŃ III: Środa, 22 kwietnia 2015

III BLOK TEMATYCZNY: MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W MIEŚCIE

9.0010.00, Wykład ekspercki i dyskusja

Wykład: prof. dr Paul Scheffer, prof. dr hab. Barbara Szacka

10.0010.15, Przerwa kawowa

10.1512.30, Sesja warsztatowa (4 równoległe warsztaty, uczestnicy proszeni są o wybór jednego warsztatu)

 • WARSZTAT I: Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz, Ewelina Malik: Metoda “ścieżki” jako aktywna metoda edukacji międzykulturowej (ENG)
 • WARSZTAT II: Agnieszka Kajczyk: Warszawski tygiel kulturowy – życie wokół Tłomackiego (ENG)
 • WARSZTAT III: Dorota Jędruch, Agnieszka Fluder: Popisane miasto. Jak reagować na nienawiść na murach? (PL/ENG)
 • WARSZTAT IV: David Stoleru, Arielle Margaux: Projekt Beit: wykorzystanie miasta do celów edukacyjnych (ENG)

12.3013.30, Obiad

IV BLOK TEMATYCZNY: JAK RADZIĆ SOBIE Z UPRZEDZENIAMI, DYSKRYMINACJĄ I MOWĄ NIENAWIŚCI

13.3014.30, Wykład ekspercki i dyskusja

Wykład: prof. dr Andreas Zick, komentarz: Marte Michelet

14.3014.45, Przerwa kawowa

14.4517.00, Sesja warsztatowa (4 równoległe warsztaty, uczestnicy proszeni są o wybór jednego warsztatu)

 • WARSZTAT I: Maja Dobiasz, Malina Janusz-Baranowska: „Sama wiedza nie wystarczy” – jak przeciwdziałać antysemityzmowi w polskiej szkole? Dobre praktyki edukacyjne (PL/ENG)
 • WARSZTAT II: Nora Hammidi: Komiksy edukacyjne w Twojej klasie – możliwości uczenia o różnorodności przy pomocy „New Friends” (ENG)
 • WARSZTAT III: Monika Mazur-Rafał: Wolność słowa a mowa nienawiści: wyzwania w wyznaczaniu granic (ENG)
 • WARSZTAT IV: Zakia Akkouh, Jan Dąbkowski: Rola edukacji historycznej w zapobieganiu mowie nienawiści i dyskryminacji (ENG)

17.0017.15, Przerwa kawowa

17.1517.30,  Następna tura funduszy EOG i norweskich

Najnowsze ustalenia przedstawi Ambasador Ingrid Schulerud (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Norwegia)

17.30–18.30,  Międzykulturowość w edukacji historycznej: panel podsumowujący

Podsumowanie najważniejszych ustaleń i wątków poruszanych podczas konferencji przez członków Rady Programowej. W panelu udział wezmą: Sjur Bergan (Rada Europy), Alicja Pacewicz (Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej) i dr Grzegorz Mazurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński). Moderator: dr Claudia Lenz (European Wergeland Centre).
 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI