fot. Danuta Matloch

Nauka

GEOP: Seminarium doktorskie 2018/2019

We wrześniu 2015 r. przedstawiciele wiodących ośrodków studiów żydowskich w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powołali seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów w ramach Global Education Outreach Program. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy. Seminarium stało się forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.


W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS, przewodnicząca), dr hab. Michał Galas (UJ), dr hab. Dariusz Libionka (IFiS PAN), dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (UW), prof. dr hab. Eugenia Prokop–Janiec (UJ), prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum POLIN), dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz), prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr), prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW), dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH), dr Krzysztof Persak (Muzeum POLIN, sekretarz).

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych Muzeum POLIN. Każdorazowo zamiejscowi uczestnicy seminarium (zarówno doktoranci, jak i ich promotorzy) otrzymują bilety umożliwiające im podróż do i z Warszawy. Dla najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1000 złotych miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium.

Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Regulamin seminarium >>
 

Rekrutacja na seminarium doktorskie GEOP 2018/19 została zakończona.

Lista osób przyjętych >>

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 17 października 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.


Organizacja seminarium doktorskiego GEOP możliwa jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.