Kolegium społeczne

Kolegium Społeczne w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN działa jako zespół doradczy Dyrektora Muzeum do spraw współpracy z organizacjami, których działalność zbieżna jest z misją i działalnością statutową Muzeum.

W skład Kolegium wchodzą:

 1. Agnieszka Chrabołowska-Markiewicz, Rubin and Frances Partel Director Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office, Dyrektorka
 2. Andrzej Folwarczny, Forum Dialogu Między Narodami, Dyrektor
 3. Artur Hofman, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Przewodniczący Zarządu
 4. Marian Kalwary, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Prezes Zarządu
 5. Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polska – Loża Polin, Przewodniczący Zarządu
 6. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu, Przewodnicząca
 7. Helise Lieberman, Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland Foundation, Dyrektorka
 8. Tomasz Miedziński, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
 9. Jonathan Ornstein, JCC Kraków, Przewodniczący
 10. Grażyna Pawlak, Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra, Dyrektorka
 11. Lesław Piszewski, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Przewodniczący
 12. Agata Rakowiecka, Jewish Community Centre Warszawa, Dyrektorka
 13. Michael Schudrich, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Naczelny Rabin Polski
 14. Paweł Śpiewak (zm. 2023), Żydowski Instytut Historyczny, Prezes
 15. Alina Świdowska, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, Przewodnicząca
 16. Gołda Tencer, Fundacja Shalom, Dyrektor generalna
 17. Marian Turski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Przewodniczący Rady Muzeum
 18. Piotr Wiślicki, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Prezes