logo: Muzeum Historii Żydów Polskich / Homework

Wydarzenie

Program konferencji

Dzień I: czwartek, 7 kwietnia

 

10.00-12.00 Zwiedzanie wystawy stałej Muzeum POLIN lub wystawy czasowej „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” – dla chętnych, zwiedzanie indywidualne, wstęp bezpłatny

12.00- 13.00 Rejestracja

13.00-13.45 Oficjalne otwarcie i prezentacja programu „Oblicza różnorodności” – wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy

13.45-14.30 „Anty-dyskryminacja: prawo czy obowiązek” – przeczytaj opis – wykład prof. Małgorzaty Fuszary, dyrektorki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – wykład tłumaczony na Polski język Migowy

14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.30 Sesja warsztatowa: Wyzwania – przeczytaj opisy

Cztery równoległe warsztaty, prosimy o zaznaczenie wyboru w formularzu zgłoszeniowym 

  1. Sposoby rozumienia różnorodności  (Monika Mazur-Rafał, Humanity in Action) – warsztat tłumaczony na Polski Język Migowy
  2. Interdyscyplinarna praktyka pracy z (trudną) pamięcią  (dr Patrycja Dołowy, artystka multimedialna, autorka performansów)
  3. Włączanie/wykluczanie  (Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury) – warsztat tłumaczony na Polski Język Migowy
  4. Angażowanie społeczności lokalnej  (Karolina Jakoweńko, Fundacja Brama Cukermana)

16.30-18.00 Obiadokolacja

18.00 „Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami przedmiotów do kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich”  finisaż filmowy oraz spotkanie autorskie wokół publikacji poświęconej muzealnym darczyńcom – wydarzenie otwarte, towarzyszące konferencji  tłumaczone na Polski Język Migowy.

 

Dzień II: piątek, 8 kwietnia

 

10.00-11.30 „Metody edukacji obywatelskiej i antydyskryminacyjnej” – przeczytaj opis – wykład Jeremiego Nesoffa z  Facing History and Ourselves – wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski oraz Polski Język Migowy

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-14.00 Sesja warsztatowa: Inspiracje  przeczytaj opisy

Pięć równoległych zajęć, prosimy o zaznaczenie preferowanych tematów w formularzu zgłoszeniowym

  1. Oprowadzenie kuratorskie po wystawie „Obecność/ Brak/ Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie” – sztuka i partycypacja w edukacji dorosłych (Ewa Chomicka, Agnieszka Pindera, Muzeum POLIN) – oprowadzanie tłumaczone na Polski Język Migowy
  2. Warsztat „Jak dobrze mówić o wielokulturowości?” – warsztat z przedstawicielami mniejszości (Mateusz Trojański,Centrum Polsko-Niemieckie )
  3. Warsztat „Swój-obcy-inny” – działania antydyskryminacyjne w edukacji (Małgorzata Smolik-Wyczałkowska, trenerka antydyskryminacyjna)
  4. Warsztat „Muzeum Otwarte – programy dla osób z niepełnosprawnościami” (Robert Więckowski, Fundacja Kultury bez Barier, Jagna Kofta i Zuzanna Benesz-Goldfinger, Muzeum POLIN) – warsztat tłumaczony na Polski Język Migowy
  5. Warsztat „Warsztat „Edukacja historyczna na rzecz różnorodności – jak to się robi?” – o związkach edukacji historycznej, międzykulturowej, obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka (Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej)

14.00-15.30 Obiad

15.30-17.30 Sesja warsztatowa: Inspiracje 

Powtórzenie zajęć z poprzedniej sesji warsztatowej – ta sesja daje możliwość wzięcia udziału w zajęciach dotyczących drugiego preferowanego tematu.

17.30-18.00 Przerwa kawowa

18.00-19.00 Wyzwania na przyszłość – dyskusja podsumowująca

Dyskusja z udziałem przedstawicielek Fundacji „Nasz Wybór”, Projekt:Polska oraz Fundacji Kultury bez Barier. Prowadzenie: Ewa Chomicka, koordynatorka projektu „Oblicza różnorodności” – dyskusja tłumaczona na Polski Język Migowy.

Godz. 19.00-20.00 Koncert Chóru POLIN – przeczytaj więcej – wydarzenie otwarte, towarzyszące konferencji

Chór społeczny Muzeum POLIN o możliwości dialogu międzykulturowego dziś.

 

Patronat:

           

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”